tournament
Kết thúc 2.200.000.000 VNĐ
Liên Quân Mobile

Viettel 5G Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2020

21-02-2020 - 10-05-2020
Việt Nam
tournament
Kết thúc 10.000 USD
PUBG

PUBG Vietnam Series: Mùa Xuân 2020

07-02-2020 - 16-02-2020
Online
tournament
Kết thúc ...
League of Legends

LCK Mùa Xuân 2020

05-02-2020 - 31-05-2020
Hàn Quốc
tournament
Kết thúc .
League of Legends

VCS Mùa Xuân 2020

31-01-2020 - 29-03-2020
Việt Nam
tournament
Kết thúc 520,870 USD
League of Legends

LPL Mùa Xuân 2020

13-01-2020 - 30-04-2020
Trung Quốc
tournament
Kết thúc 1.000.000.000 VNĐ
Free Fire

Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2020

04-01-2020 - 29-03-2020
Offline
tournament
Kết thúc 110.000.000 VNĐ
Dota 2

JBO Vietnam Master League Season 1

29-12-2019 - 18-01-2020
Online
tournament
Kết thúc 80.000.000 VNĐ
Dota 2

Predator League 2020 - Vòng loại Việt Nam

20-12-2019 - 05-01-2020
Việt Nam
tournament
Kết thúc 200.000.000 VNĐ
Đế Chế - Age of Empires

AoE EFUNVN Hà Nội Open 8 Championship 2019

19-12-2019 - 22-12-2019
Oniline
tournament
Kết thúc 200.000.000 VNĐ
Đế Chế - Age of Empires

AoE EFUNVN Hà Nội Open 8 Championship 2019

18-12-2019 - 22-12-2019
Online
tournament
Kết thúc 200.000.000 VNĐ
Đế Chế - Age of Empires

AoE EFUNVN Hà Nội Open 8 Championship 2019

17-12-2019 - 22-12-2019
Online
tournament
Kết thúc 10.000.000 VNĐ
Đế Chế - Age of Empires

FGCC ALLSTAR SHOWMATCH 2020

06-12-2019 - 14-01-2020
Online
tournament
Kết thúc .
Liên Quân Mobile

SEA Games 30 - Esports

05-12-2019 - 09-12-2019
Philippines
tournament
Kết thúc 330.000 ICE
Vainglory

Aral Battle Guild 2019

27-11-2019 - 06-12-2019
Online
tournament
Kết thúc ...
Đế Chế - Age of Empires

AoE Facebook Gaming Creators Cup 2019

16-11-2019 - 12-01-2020
Online