bg-tournament
icon-league

LPL Mùa Xuân 2020

Thời gian diễn ra: 13-01-2020 - 30-04-2020
tournament logo

Giải thưởng

520,870 USD

Đội tham dự

17
champion
champion
champion
champion