bg-tournament
icon-league

VCS Mùa Hè 2019

Thời gian diễn ra: 20-06-2019 - 21-07-2019
tournament logo

Giải thưởng

325.000.000 USD

Đội tham dự

8
champion
champion
champion
champion