bg-tournament
icon-league

World Championship - CKTG 2019

Thời gian diễn ra: 02-10-2019 - 10-11-2019
tournament logo

Giải thưởng

Chưa xác định

Đội tham dự

24
champion
champion
champion
champion