bg-tournament
icon-league

Battle of the Nation - Vòng Loại Việt Nam

Thời gian diễn ra: 14-07-2019 - 19-07-2019
tournament logo

Giải thưởng

Chưa Xác Định

Đội tham dự

32

Mode

5V5 Draft Mode
champion
champion
champion
champion