bg-tournament
icon-league

Halcyon Glory 3V3

Thời gian diễn ra: 23-06-2019 - 04-07-2019
tournament logo

Giải thưởng

3,000,000 VNĐ và 15,000 ICE

Đội tham dự

16

Mode

3V3 - Draft mode
champion
champion
champion
champion