0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Củ Cải Team
FlagVietnam
May 25, 2019, 8:30 pm
VS
1 - 0
KOO
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Củ Cải Team
FlagVietnam
icon-team
icon-team
KOO
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top