0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Liquid
FlagNetherlands
July 7, 2019, 9:00 pm
VS
3 - 1
Team Vitality
FlagFrance
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Liquid
FlagNetherlands
icon-team
icon-team
Team Vitality
FlagFrance
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top