0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
XAYDUNG
FlagVietnam
July 11, 2019, 3:00 pm
VS
0 - 3
BACHKHOA
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
XAYDUNG
FlagVietnam
icon-team
icon-team
BACHKHOA
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top