0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
[4v4] GameTV 1
FlagVietnam
June 9, 2019, 7:00 pm
VS
4 - 2
[4v4] Sài Gòn New
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
[4v4] GameTV 1
FlagVietnam
icon-team
icon-team
[4v4] Sài Gòn New
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top