0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Skyred
November 16, 2019, 3:00 pm
VS
5 - 4
SmartMen Hà Nam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Skyred
icon-team
icon-team
SmartMen Hà Nam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top