0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team 6699
December 7, 2019, 9:00 am
VS
2 - 7
SmartMen Hà Nam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team 6699
icon-team
icon-team
SmartMen Hà Nam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top