0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
EFUNVN BiBi Club
December 7, 2019, 3:00 pm
VS
5 - 4
Sparta
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
EFUNVN BiBi Club
icon-team
icon-team
Sparta
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top