0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Thái Bình
December 7, 2019, 6:00 pm
VS
1 - 8
Nghệ An
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Thái Bình
icon-team
icon-team
Nghệ An
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top