0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Skyred
December 7, 2019, 9:00 pm
VS
7 - 2
Sài Gòn New
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Skyred
icon-team
icon-team
Sài Gòn New
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top