0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Jinesbrus
FlagPhilippines
July 9, 2019, 1:00 pm
VS
0 - 2
Mineski
FlagPhilippines
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Jinesbrus
FlagPhilippines
icon-team
icon-team
Mineski
FlagPhilippines
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top