0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Amplfy
FlagAfghanistan
July 9, 2019, 2:00 pm
VS
1 - 2
Team Adroit
FlagPhilippines
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Amplfy
FlagAfghanistan
icon-team
icon-team
Team Adroit
FlagPhilippines
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top