0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Mineski
FlagPhilippines
July 9, 2019, 4:00 pm
VS
2 - 1
Team Adroit
FlagPhilippines
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Mineski
FlagPhilippines
icon-team
icon-team
Team Adroit
FlagPhilippines
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top