0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Jinesbrus
FlagPhilippines
July 9, 2019, 6:00 pm
VS
2 - 0
Team Amplfy
FlagAfghanistan
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Jinesbrus
FlagPhilippines
icon-team
icon-team
Team Amplfy
FlagAfghanistan
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top