0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Mineski
FlagPhilippines
July 10, 2019, 2:00 pm
VS
3 - 2
Team Jinesbrus
FlagPhilippines
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Mineski
FlagPhilippines
icon-team
icon-team
Team Jinesbrus
FlagPhilippines
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top