0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Lethal
FlagTurkey
June 11, 2019, 6:00 pm
VS
1 - 2
TechnoGoose
FlagSweden
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Lethal
FlagTurkey
icon-team
icon-team
TechnoGoose
FlagSweden
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top