0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Exigo
FlagHungary
June 11, 2019, 7:30 pm
VS
2 - 0
levik
FlagRussia
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Exigo
FlagHungary
icon-team
icon-team
levik
FlagRussia
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top