0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Pbarbosa7
FlagPortugal
June 11, 2019, 8:00 pm
VS
1 - 2
Lethal
FlagTurkey
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Pbarbosa7
FlagPortugal
icon-team
icon-team
Lethal
FlagTurkey
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top