0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Hanwha Life Esports
FlagKorea-South
February 15, 2020, 6:00 pm
VS
2 - 0
SANDBOX Gaming
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Hanwha Life Esports
FlagKorea-South
icon-team
icon-team
SANDBOX Gaming
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top