0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
DAMWON Gaming
FlagKorea-South
February 16, 2020, 3:00 pm
VS
2 - 0
KT Rolster
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
DAMWON Gaming
FlagKorea-South
icon-team
icon-team
KT Rolster
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top