0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Griffin
FlagKorea-South
February 20, 2020, 3:00 pm
VS
1 - 2
DAMWON Gaming
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Griffin
FlagKorea-South
icon-team
icon-team
DAMWON Gaming
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top