0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Invictus Gaming
FlagChina
May 12, 2019, 7:00 pm
VS
1 - 0
Phong Vũ Buffalo
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Invictus Gaming
FlagChina
icon-team
icon-team
Phong Vũ Buffalo
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top