0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
G2 Esports
FlagSpain
May 13, 2019, 5:00 pm
VS
1 - 0
Flash Wolves
FlagChina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
G2 Esports
FlagSpain
icon-team
icon-team
Flash Wolves
FlagChina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top