0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Phong Vũ Buffalo
FlagVietnam
May 13, 2019, 10:00 pm
VS
0 - 1
SK Telecom T1
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Phong Vũ Buffalo
FlagVietnam
icon-team
icon-team
SK Telecom T1
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top