0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
SK Telecom T1
FlagKorea-South
May 14, 2019, 5:00 pm
VS
1 - 0
Team Liquid
FlagNetherlands
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
SK Telecom T1
FlagKorea-South
icon-team
icon-team
Team Liquid
FlagNetherlands
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top