0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
G2 Esports
FlagSpain
May 14, 2019, 6:00 pm
VS
0 - 1
Dashing Buffalo
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
G2 Esports
FlagSpain
icon-team
icon-team
Dashing Buffalo
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top