0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Liquid
FlagNetherlands
May 14, 2019, 8:00 pm
VS
1 - 0
G2 Esports
FlagSpain
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Liquid
FlagNetherlands
icon-team
icon-team
G2 Esports
FlagSpain
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top