0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
SK Telecom T1
FlagKorea-South
May 18, 2019, 2:00 pm
VS
2 - 3
G2 Esports
FlagSpain
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
SK Telecom T1
FlagKorea-South
icon-team
icon-team
G2 Esports
FlagSpain
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top