0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Griffin
FlagKorea-South
July 7, 2019, 5:00 pm
VS
0 - 1
FunPlus Phoenix
FlagChina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Griffin
FlagKorea-South
icon-team
icon-team
FunPlus Phoenix
FlagChina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top