0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
GAM Esports
FlagVietnam
July 12, 2019, 4:00 pm
VS
2 - 1
Dashing Buffalo
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
GAM Esports
FlagVietnam
icon-team
icon-team
Dashing Buffalo
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top