0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
QTV Gaming
FlagVietnam
July 12, 2019, 7:00 pm
VS
1 - 2
Team Flash
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
QTV Gaming
FlagVietnam
icon-team
icon-team
Team Flash
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top