0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Dashing Buffalo
FlagVietnam
July 13, 2019, 7:00 pm
VS
2 - 0
CERBERUS Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Dashing Buffalo
FlagVietnam
icon-team
icon-team
CERBERUS Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top