0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Flash
FlagVietnam
July 14, 2019, 7:00 pm
VS
1 - 2
Lowkey Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team Flash
FlagVietnam
icon-team
icon-team
Lowkey Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top