0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Dashing Buffalo
FlagVietnam
February 15, 2020, 8:00 pm
VS
1 - 2
Team Flash
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Dashing Buffalo
FlagVietnam
icon-team
icon-team
Team Flash
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top