0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Lowkey Esports
FlagVietnam
February 16, 2020, 8:00 pm
VS
0 - 2
GAM Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Lowkey Esports
FlagVietnam
icon-team
icon-team
GAM Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top