0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
FTV Esports
FlagVietnam
February 21, 2020, 5:00 pm
VS
1 - 2
EVOS Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
FTV Esports
FlagVietnam
icon-team
icon-team
EVOS Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top