0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Flamengo eSports
FlagBrazil
October 5, 2019, 7:00 pm
VS
0 - 1
DAMWON Gaming
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Flamengo eSports
FlagBrazil
icon-team
icon-team
DAMWON Gaming
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top