0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Lowkey Esports
FlagVietnam
October 5, 2019, 8:00 pm
VS
1 - 0
MEGA Esports
FlagThailand
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Lowkey Esports
FlagVietnam
icon-team
icon-team
MEGA Esports
FlagThailand
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top