0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Lowkey Esports
FlagVietnam
October 5, 2019, 10:00 pm
VS
0 - 1
Hong Kong Attitude
FlagChina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Lowkey Esports
FlagVietnam
icon-team
icon-team
Hong Kong Attitude
FlagChina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top