0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Royal Youth
FlagTurkey
October 5, 2019, 11:00 pm
VS
1 - 0
Flamengo eSports
FlagBrazil
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Royal Youth
FlagTurkey
icon-team
icon-team
Flamengo eSports
FlagBrazil
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top