0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
DAMWON Gaming
FlagKorea-South
October 7, 2019, 6:00 pm
VS
3 - 1
Lowkey Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
DAMWON Gaming
FlagKorea-South
icon-team
icon-team
Lowkey Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top