0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Clutch Gaming
FlagUnited-States-of-America
October 7, 2019, 9:00 pm
VS
3 - 0
Royal Youth
FlagTurkey
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Clutch Gaming
FlagUnited-States-of-America
icon-team
icon-team
Royal Youth
FlagTurkey
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top