0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Hong Kong Attitude
FlagChina
October 8, 2019, 6:00 pm
VS
3 - 1
Isurus Gaming
FlagArgentina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Hong Kong Attitude
FlagChina
icon-team
icon-team
Isurus Gaming
FlagArgentina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top