0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Splyce
FlagUnited-States-of-America
October 8, 2019, 9:00 pm
VS
3 - 2
Unicorns of Love
FlagGermany
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Splyce
FlagUnited-States-of-America
icon-team
icon-team
Unicorns of Love
FlagGermany
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top