0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Royal Never Give Up
FlagChina
October 12, 2019, 8:00 pm
VS
1 - 0
Clutch Gaming
FlagUnited-States-of-America
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Royal Never Give Up
FlagChina
icon-team
icon-team
Clutch Gaming
FlagUnited-States-of-America
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top